Werkgroepen

Het bestuur van de Almeerse Reddings Brigade laat zich bij het uitoefenen van haar taken en verantwoordelijkheden bijstaan door commissies & werkgroepen van blijvende of tijdelijke aard. De werkgroepen vallen onder de primaire verantwoordelijkheid van een van de bestuursleden.

De vereniging kent naast de vijf commissies de volgende werkgroepen:

van blijvende aard:

van tijdelijke aard:

Klik voor de commissies [HIER]