Werk- en Kadergroepen

Het bestuur van de Almeerse Reddings Brigade laat zich bij het uitoefenen van haar taken en verantwoordelijkheden bijstaan door commissieswerk- en kadergroepen van blijvende of tijdelijke aard. De werkgroepen vallen onder de primaire verantwoordelijkheid van een van de bestuursleden.

De vereniging kent naast de vijf commissies de volgende werk- en kadergroepen:

  • Werkgroep Nieuwbouw (tijdelijke werkgroep)

Klik voor de commissies [HIER]