Trots op...

Als bestuur en (jeugd)leden van de Almeerse Reddings Brigade zijn wij uiteraard meer dan trots op onze vrijwilligers en het werk dat zij belangeloos doen voor de Almeerse Reddings Brigade en het reddingswezen in het algemeen.

Er zijn ook verschillende prestaties en personen waar wij in het bijzonder trots op zijn:


Beschermheren & -vrouwe

Wij zijn er trots op dat wij verschillende burgemeesters van Almere altijd hebben mogen benoemen tot onze beschermheer of -vrouwe. De volgende burgemeesters zijn aan ons verbonden (geweest) als beschermheer of -vrouwe:

[top]


Ereleden

Ereleden worden die leden die zich naast het vrijwilligerswerk op vaar- en zwemgebied ook meer dan 10 jaar (aaneengesloten) actief hebben ingezet voor een bestuurlijke functie binnen de Almeerse Reddings Brigade en deze bestuurlijke functie uiteindelijk neerleggen.

 • Albert Werkman (erelid sinds 6 maart 2003)
  Albert was sinds 1985 penningmeester. Hij heeft deze functie in 2002 neergelegd.
 • Han Maas (postuum erelid sinds 9 januari 2008)
  Han was jarenlang actief op verschillende bestuursfuncties. Han is op 2 januari 2008 overleden.
 • Diana Werkman-Koster (erevoorzitter sinds 26 oktober 2009)
  Diana is sinds 1986 23 jaar bestuurlijk actief geweest op verschillende functies en was 19 jaar voorzitter.

[top]


Leden van Verdienste

De Almeerse Reddings Brigade heeft de goede gewoonte om de leden die zich op een speciale manier en/of meer dan de andere leden verdienstelijk maken (binnen hun eigen kunnen) voor de brigade in het zonnetje te zetten en tot Lid van Verdienste te benoemen.

Bij elk 5-jarig jubileum wordt gekeken of er leden zijn die deze titel verdienen. 

 • Hette van der Meer (sinds 6 maart 1988)
  Hette is onze eerste opleider en heeft vooral in de begin jaren geholpen om het kader voor het varen en zwemmen op te leiden. Hiermee werd de basis gelegd voor de vereniging die wij nu zijn. Hette is inmiddels brigadelid in ruste.
 • Albert Werkman (sinds 6 maart 1990)
  Albert is een van de oprichters van onze vereniging en onze penningmeester van 1985 tot 2002. Albert is vanaf 1985 ook betrokken als opleider voor zwemmen en varen en natuurlijk inzetbaar voor alle bewakingen en schipper in de alarmploeg. Albert heeft ook heel wat uren geklust aan de materialen en het clubhuis.

 • Diana Werkman-Koster (sinds 6 maart 1995)
  • Diana was al vroeg betrokken bij de brigade en is onder andere de drijvende kracht achter het zelfstandig worden van de Almeerse Reddings Brigade en de realisatie van het clubhuis.
  • Van 1986 tot 2009 is zij binnen de Almeerse Reddings Brigade bestuurlijk actief geweest, waarvan 19 jaar als voorzitter. Diana is ook veel actief geweest bij de strand- en evenentenbewakingen, en geeft tot de dag van vandaag lessen zwemmend redden.
  • Van april 2011 tot medio september 2015 is Diana bestuurslid van Reddingsbrigade Nederland geweest waar ze de Portefeuille Ledenbelang en Vrijwilligersbeleid onder zich had.
 • Jos Kooijman (sinds 6 maart 2000)
  Jos is een aantal jaren zeer actief geweest als secretaris en zweminstructeur. Jos is inmiddels brigadelid in ruste. 
 • Han Maas (sinds 6 maart 2000)
  Han heeft zich een aantal jaren bestuurlijk ingezet voor de brigade. Han was als instructeur ook te vinden in het zwembad, als bewaker op het strand en bij evenementen en heeft heel wat uren bardienst gedraaid. Han was ook degene die de bouw van ons clubhuis 6 weken fulltime heeft begeleid. Han is helaas in 2008 overleden.
 • André Broersma (sinds 6 maart 2005)
  André is een van onze oprichters en onze eerste voorzitter. André is actief geweest in de bewakingen, en tot medio 2012 als zweminstructeur. André is inmiddels brigadelid in ruste.
 • Patricia van den Hoek-Werkman (sinds 6 maart 2005)
  Patricia is een van de eerste vijf jeugdleden en vanaf het begin van haar lidmaatschap al actief voor de brigade. Dit begon met het werven van meer jeugdleden. Ook zorgde zij voor de jeugdhoek in de Brulboei, was ze een tijdje redacteur van de Brulboei en werd zij in 2002 bestuurslid en is dat nog steeds. Patricia is al vanaf haar elfde jaar actief in de bewakingen en geeft les in het varen en zwemmen vanaf haar twaalfde. Sinds maart 2011 is Patricia voorzitter.
 • André Schol (sinds 6 maart 2010)
  André is zeer actief in het lesgeven in het zwembad en zet zich voor de volle honderd procent in voor de bewakingen en de activiteiten van de Jeugdcommissie. André is ook lid van de alarmploeg.
 • Melanie Poppes-Werkman (sinds 6 maart 2015)
 • Oscar Poppes (sinds 6 maart 2015)
 • Sander Spaargaren (sinds 6 maart 2015)
  Melanie, Oscar en Sander zijn leden van het eerste uur: In 2015 zijn ze alledrie dertig jaar lid van de vereniging. Begonnen als jeugdlid, toen en later actief bij de strandbewakingen. Daarna als lid alledrie ook actief bij het lesgeven in het zwembad en in verschillende commissies en werkgroepen. De afgelopen jaren dragen Melanie, Oscar en Sander een enorm steentje bij aan de ontwikkelingen binnen de Almeers Reddings Brigade. Onder andere bij het implementeren van de vernieuwde zwem- en vaaropleidingen, de aanschaf van de nieuwe reddingsboot "De Pionier" (ALM329) en het opleiden van nieuwe instructeurs.

[top]


Vrijwilliger van het jaarVrijwilliger van het Jaar

Sinds 6 maart 2010 heeft de Almeerse Reddings Brigade een wisseltrofee voor de Vrijwilliger van het Jaar en is een waardering voor een vrijwilliger die zich bijzonder heeft ingezet voor de Almeerse Reddings Brigade.

Deze trofee is ter beschikking gesteld door de Almeerse EHBO-opleidingen, het bedrijf van Melanie Poppes-Werkman en Oscar Poppes (tot media 2016 van Albert en Diana Werkman).

De Vrijwilliger van het Jaar wordt door de (ouders/verzorgers van) (jeugd)leden voorgedragen aan het bestuur. De voorzitter en het bestuurslid Pers & PromotieCommissie (PPC) vormen vervolgens samen met Melanie en Oscar de jury. Vanaf de verkiezing Vrijwilliger van het Jaar 2013 is de jury uitgebreid met de winnaars van de drie voorafgaande verkiezingen Vrijwilliger van het Jaar.

Kandidaten kunnen voor 1 december van elk jaar worden genomineerd. De onderbouwing van deze nominatie wordt meegenomen in het oordeel van de jury. De wisseltrofee wordt uitgereikt over het jaar voorafgaand aan de uitreiking.

 • 2009 + 2010 – Patricia van den Hoek-Werkman
  "Patricia heeft tijdens het jubileumfeest "25 jaar Almeerse Reddings Brigade" op 6 maart 2010 de eretitel Vrijwilliger van het Jaar 2009 gekregen, omdat zij zich naast haar eigen bestuurlijke en vrijwilligerstaken ook bijzonder heeft ingezet om het Dagelijks Bestuur te ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken. Deze inzet heeft Patricia ook in 2010 op onuitputtelijke wijze laten zien waarmee ze ook tot Vrijwilliger van het Jaar 2010 is benoemd."
 • 2011 – Nico Baggus
  “Nico is een stille kracht in de vereniging. Hij vaart als alarmschipper, draait de nodige evenementen en postdiensten. Is instructeur in het zwemmen en varen en stond voor de zomervakantie 2011 ook drie avonden "voor de klas". Hij heeft ook jaren de website beheerd. Je ziet of hoort hem niet veel. Hij verdwijnt vaak een beetje in de achtergrond, maar verzet wel een heleboel werk.” Zie ook: [LINK]
 • 2012 – Ronald van Baardwijk
  “Ronald is een stille kracht, maar doet achter de schermen heel veel: notuleren bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen | ophalen, scannen en archiveren post en inschrijvingen | algehele bestuursondersteuning/ advisering. Ook voor de schermen draagt Ronald zijn steentje bij. Afgelopen zomer heeft hij zelfs looppatrouilles op het strand gelopen met een gebroken teen. Echt een kei met hart voor de vereniging!” Zie ook: [LINK]
 • 2013 – Raymond van den Hoek
  “Raymond is al vele jaren vrijwilliger bij de ARB. Hij zit al geruime tijd in het bestuur en heeft meerdere taken. Bij evenementen is hij vaak aanwezig, ook bij oefeningen en cursussen zet hij zich graag in. Het afgelopen jaar heeft hij veel betekend voor de ARB en dat ondanks de komst van hun prachtige zoontje!” Zie ook: [LINK]
 • 2014 – Sander Spaargaren
  • “Sander heeft zich het afgelopen jaar meer dan verdienstelijk ingezet voor de Almeerse Reddings Brigade. Hij heeft in 2014 een genereuze sponsoring van zijn werkgever weten los te krijgen: de inboard motor die in 2014 in Reddingsboot De Pionier (ALM329) is ingebouwd."
  • "Sander was trekker van de “werkgroep nieuwe boot” en heeft op de achtergrond veel tijd en energie gestoken in de realisatie van de nieuwe boot."
  • "Nu de Reddingsboot De Pionier (ALM329) in de vaart is adviseert hij over, en ondersteunt hij bij het onderhoud van de motor en het schip."
  • "Sander staat, net als vele anderen, op vrijdagavond aan het zwembad les te geven, en gaat nu zelfs voor de Hogere Bondsopleiding Instructeur."
  • "Hij is al ruim 29 jaar een vaste waarde binnen de vereniging: zwemmen & varen, je kan op Sander rekenen en bouwen.” Zie ook: [LINK]

 • 2015 – Edwin Koopman
  • "Edwin staat twee avonden per week les te geven en enthousiasmeert onze leden om mee te doen aan zwemwedstrijden, activiteiten en de bewakingen."
  • "Afgelopen zomer heeft hij in de eerste 3 weken zomervakantie ook actief bijgedragen in het rond krijgen van de strandbemensing."
  • "Edwin is er bij veel activiteiten en dan niet alleen aanwezig als vrijwilliger, maar ook als aanjager en trekker."
  • "Hij verwacht geen schouderklopjes, maar doet het "gewoon" met hart voor de vereniging. Echt een vrijwilliger die je niet wil missen." Zie ook: [LINK]

 • 2016 – André Schol
  • "André is al jaren lid van de brigade en is altijd bereid te helpen bij jeugdactiviteiten, postdagen en varen, ondersteunen opleidingen, helpen bij onderhoud en inzet bij evenementen."
  • "André is verenigingsman in hart en nieren! Maakt voor zichzelf goede en duidelijke keuzes: hoeveel keer per week, en hoeveel uur bij elkaar is goed voor mij om aan de reddingsbrigade te besteden. Komt ruim meer dan een gemiddeld aantal keren per seizoen naar de strandbewakingen, leert de jeugd vanuit zijn brede ervaring over de postdagen en het varen. Staat enthousiast les te geven in het zwembad, en is uiterst serieus in het volgen van de instructeursopleiding ZwemABC. En naast dat alles, als er onderhoudsavonden en -dagen zijn, of een andere klus moet worden gedaan, ook dan is André er! Om trots op te zijn, en om als voorbeeld voor ogen te houden!" Zie ook: [LINK]

 • 2017 – Celine van Baardwijk
  • "Omdat ze zo veel dingen doet: strandbewaking, helpen bij de JC en zwemles geven."
  • "Zeer actief in de strand-/ evenementenbewakingen en instructie in het zwembad."
  • "Altijd aanwezig. Met heel veel motivatie en passie is zij aanwezig in het zwembad en op de posten. Een harde werker met het hart op de tong."
  • "Zij er altijd is op donderdag, ze is een goede uurleider. Ze is vaak enthousiast als er iets georganiseerd moet worden, zoals postdagen, achter een stand te staan bij het Almere Haven Festival, etc. Ze vraagt dan leden om ook te komen of mee te doen."
  • "Postdienst, instructie, uurleider, hulp knutsels, etc." Zie ook: [LINK]

[top]


Ouder van het JaarOuder van het Jaar

Behalve een flink aantal (jeugd)leden die zich als vrijwilliger inzetten voor de vereniging, zijn er ook ouders van (jeugd)leden die dat doen. Zonder dat ze zelf lid zijn van de Almeerse Reddings Brigade. Ook die vrijwilligers verdienen het om in het zonnetje gezet te kunnen worden. Daarom verkiezen we vanaf 2015 ook de Ouder van het Jaar.

Een aantal ouders van (jeugd)leden zet zich geheel vrijwillig in om de vereniging met allerlei werkzaamheden te ondersteunen. Ze ondersteunen de postbemanning bij strand- en/ of evenementenbewakingen, zijn er met klusdagen, helpen bij het dag-dagelijkse en het winteronderhoud, en/ of gaan als chauffeur en ondersteuner mee naar zwemwedstrijden. Zo worden er ook door deze vrijwilligers over het jaar genomen heel veel uren vrijwilligerswerk verricht. We zijn als bestuur blij met die vele uren extra hulp!

De Ouder van het Jaar wordt door de (ouders/verzorgers van) (jeugd)leden voorgedragen aan het bestuur. De voorzitter en het bestuurslid Pers & PromotieCommissie (PPC) vormen vervolgens samen met de winnaars van de drie voorafgaande verkiezingen Vrijwilliger van het Jaar de jury.

Kandidaten kunnen voor 31 december van elk jaar worden genomineerd. De onderbouwing van deze nominatie wordt meegenomen in het oordeel van de jury. De wisseltrofee wordt uitgereikt over het jaar voorafgaand aan de uitreiking.

 • 2014 – Peter Lowies (vader van Shannon en Linda Lowies)
  • "Peter is onvermoeibaar inzetbaar als ouder. Doet vele klusjes binnen de brigade. Tuinieren of klussen of ICT, het maakt Peter niet uit."
  • "Hij doet veel dingen in het clubhuis, zoals het aanleggen van het nieuwe verwarmingsysteem waarmee we veel energie kunnen gaan besparen. Verder helpt hij altijd als iemand hem om hulp vraagt en staat hij vaak voor ons klaar."
  • "Op Peter kun je bouwen. Hij is er met de klusdagen en op de momenten dat je hem nodig hebt voor de klussen. Een harde werker met een niet-lullen-maar-poetsen mentaliteit."
  • "Hij is veel aanwezig op maandagavond en ook in de weekends als hulp nodig is."
  • "Ook betrokken bij de vereniging via zijn kinderen en bereid om net even iets meer te doen."Onze vrijwilligers zouden hier ook een voorbeeld aan kunnen nemen." Zie ook: [LINK] 
 • 2015 – Diana Treffers (moeder van Scorpio en Celine van Baardwijk)
  • "Diana is een lieve ouder die altijd klaar staat voor de vereniging."
  • "Het halen en wegbrengen van leden welke even geen vervoer hebben is voor haar geen probleem."
  • "Uitleg geven in het zwembad aan ouders van (aankomende) leden, ze draait haar hand er niet voor om."
  • "Tellen tijdens het sponserzwemmen, ijsjes brengen tijdens een postdag, helpen tijdens bbq's en andere evenementen ze is altijd daar waar hulp benodigd is.
  • "Diana weet op een positieve manier mensen te motiveren om de gewenste doelen te behalen."
  • "Ook staat ze altijd klaar met een luisterend oor, en indien mensen zich niet lekker voelen is ze er als een verzorgende "moeder"."
  • "Ook bij het vergeten van spullen waar je pas achter komt op de post, is Diana de reddende engel door die spullen "even" te halen in het clubhuis."
  • "Al met al is Diana een ouder waar de vereniging op kan bouwen en daarom "mijn" keuze als Ouder van het Jaar."
  • "Diana staat altijd voor iedereen klaar. Ze brengt mensen en spullen als het nodig is. Ook kan je altijd met haar praten en steunt ze je."
  • "Als ik heel eerlijk ben denk ik dat de reddingsbrigade niet eens meer zonder Diana kan ;-)" Zie ook: [LINK]
 • 2016 – Con Cornelissen (vader van Bas, Thijs en Evelien Cornelissen)
  • "Al jaren helpt hij Sinterklaas om de kinderen van de Almeerse Reddings Brigade een echte Sinterklaas te laten zien." Zie ook: [LINK]
 • 2017 – Cindy Chin A Kwie (moeder van Jade en Jaydee Ching Jong )
  • "Helpt met lijsten, is visitekaartje en aanspreekpuntje, lekkere hapjes Serious Rescue en jeugdkamp."
  • "Op dit moment helpt ze inschrijven bij de ingang van de zwembad op vrijdag af toe op de donderdag doet ze ook en JC en bedankavond en Serious Rescue geholpen bij de bingo eten mee genomen."
  • "Super enthousiaste ouder, zorgt goed voor ons innerlijke (in de vorm van heerlijke hapjes). Ze doet de presentielijsten. En als je vraagt of ze iets kan doen, doet ze dat altijd als ze kan."
  • "Zij staat met veel enthousiasme elke vrijdag in het zwembad om de namen af te vinken en leden/ouders met vragen te woord te staan. Zij doet dit met passie en veel plezier. Een visitekaartje voor onze vereniging." Zie ook: [LINK]

[top]


Lid in de Orde van Oranje Nassau

Een Koninklijke onderscheiding of lintje is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Voor een onderscheiding komen mensen in aanmerking met (langdurige) bijzondere verdiensten voor de samenleving. Denk aan vrijwilligers die actief zijn binnen allerlei organisaties op sociaal-maatschappelijk gebied. Het gaat dan niet alleen om bestuurders, maar ook om mensen die door hun inzet verenigingen draaiend houden en organisaties toegankelijk maken voor de samenleving.

De activiteiten van enkele van onze vrijwillgers zijn niet alleen binnen maar ook buiten de Almeerse Reddings Brigade opgevallen. En wel zodanig dat deze vrijwilligers bij Koninklijk Besluit benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 • In 2004 ontving Albert Werkman onder andere als mede-oprichter, oud-penningmeester en zwem-, vaar- en EHBO-instructeur van de Almeerse Reddings Brigade de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zie ook: Lintje voor Albertus Werkman
 • In 2007 is Diana Werkman-Koster voor haar verdiensten als onder andere voorzitter, zwem-, vaar- en EHBO-instructeur benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zie ook: Lintje voor Diana Werkman-Koster
 • In 2012 is Patricia van den Hoek-Werkman voor haar jarenlange inzet als bestuurslid Pers- & PromotieCommissie (PPC), bestuurslid BewakingsCommissaris Personeel & Logistiek (BC-PL), later voorzitter, zwem-, vaar- en EHBO-instructeur, praktijkbegeleider en examinator benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zie ook: Voorzitter Patricia van den Hoek-Werkman ontvangt Koninklijke Onderscheiding

[top]


Almeerse KeiAlmeerse Kei - kinderlintje Almere

Een kei is, naast natuurlijk een gewone steen, iemand die ergens in uitblinkt.Keien heb je natuurlijk in allerlei soorten en maten. Volwassen keien komen vaak vanzelf wel in het nieuws. Sommigen krijgen een onderscheiding van de koningin, een lintje. Maar er zijn ook jonge keien die zich op een bijzondere manier van anderen onderscheiden. Almere is daar trots op, daarom krijgen deze jonge keien van de gemeente ook een speciaal lintje, ‘De Almeerse Kei’.

De Almeerse Kei is bedoeld voor kinderen uit Almere tussen de 4 en 12 jaar die zich belangeloos inzetten voor andere mensen of voor de gemeente en haar inwoners. Het kan gaan om een individueel kind maar ook een groep kinderen kan in aanmerking komen voor deze onderscheiding. Verder moet er natuurlijk sprake zijn van een bijzondere prestatie dat plaats heeft gevonden in het afgelopen jaar.

Kijk voor meer informatie over (o.a.) het kinderlintje op: [LINK]

Wij zijn er heel trots op dat wij ook twee Almeerse Keien hebben:

 • 2010 – Robin Peters
  Robin (12 jaar) zet zich altijd bijzonder in voor de Almeerse Reddings Brigade. Hij helpt aan het zwembad, op de klusavond en ook al bij de bewakingen. Een jonge vrijwilliger die zo zijn steentje (keitje) bijdraagt aan Almere.
 • 2014 – Linda Lowies
  Linda (12 jaar) is sinds 2009 lid bij de Almeerse Reddings Brigade. Dat is op zich niet zo bijzonder maar wel dat Linda ook al enige jaren helpt bij de klus- en onderhoudsdagen, dit jaar haar Jeugd Eerste Hulpverlener heeft gehaald en bijna de hele zomervakantie op het strand te vinden was om te helpen bij destrandbewakingen. Een echte kanjer die altijd behulpzaam is en waar je op kunt bouwen!
 • 2015 – Collin Poppes
  Collin is sinds 2011 lid van de Almeerse Reddings Brigade en al heel jong betrokken bij allerlei activiteiten. Hij helpt elk jaar bij NL Doet met schoonmaken, snoeien en vegen. Al voor dat hij lid werd was hij één van de enthousiaste klussers die op deze extra klusdag komen helpen. En ook op andere klus- en schoonmaakdagen is hij er om samen met papa of mama en soms ook met zijn zusje (Noëlle, 7 jaar) te komen helpen.
  Hij helpt sinds 2 jaar ook elke week in het zwembad. Hij zorgt dat alle instructeurs koffie, thee of aanmaaklimonade krijgen en waar nodig brengt hij materialen en helpt hij bij de lessen (door bijvoorbeeld de mat vast te houden en aanwijzingen te geven aan de kinderen die les krijgen).
  Collin is met zijn behulpzaamheid en positieve instelling een goed voorbeeld voor andere kinderen en een waardevolle aanvulling op ons vrijwilligerskorps! 

[top]


Meer dan handen Award 2011Vrijwilligers maken het verschil

De  "Meer dan handen Awards" was een landelijk initiatief in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk (2011). In Almere zijn deze vrijwilligersawards uitgereikt tijdens het evenement "Kijk Vrijwilligerswerk" op 9 juni 2011 door wethouder René Peeters (Jeugd, Onderwijs en Sport). Er waren vier awards: voor passie, voor competentie, voor verbinding en voor innovatie.

De "Meer dan handen Awards" zijn speciaal voor het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk in het leven geroepen en zijn bedoeld om de beste voorbeelden in Nederland naar voren te brengen. De "Meer dan handen Awards" heten zo omdat vrijwilligerswerk veel vraagt: inzet, hart, sociale vaardigheden, hersenen en inderdaad, ook handen. Doel is om te laten zien dat vrijwilligerswerk een enorme variatie kent; van eenvoudige arbeid tot het besturen van een organisatie.

Als Almeerse Reddings Brigade hebben wij de Almeerse “Meer dan handen Award 2011” categorie Competentie gewonnen.
De meer dan handen award voor Competentie is voor genomineerden die het meest en het slimst werken aan talentontwikkeling.

Naast een mooi kunstwerk, een trofee en een medaille hebben wij hier ook € 250,- mee gewonnen, waarmee wij onze vrijwilligers in het zonnetje kunnen zetten.
Met het winnen van deze award is de onuitputtelijke inzet van onze 100% vrijwilligers uitstekend beloond!!

Vrijwilligers: bedankt voor jullie inzet

en allemaal van harte gefeliciteerd!!

Zie ook het bericht op de website van Reddingsbrigade Nederland [klik hier].

De winnaars in de andere categorieën zijn:

 • Passie: Louis van der Lichte (o.a. ABRI, Paladijn en Tante Truus)
 • Verbinding: Greet van Pareren (o.a. het Buurtatelier)
 • Innovatie: het OpStapproject (Kwintes)

De vier awardwinnaars zijn doorgegeven aan Movisie om ook mee te kunnen dingen naar prijzen op de landelijke uitreiking op 7 december 2011, waardoor de gemeente Almere nogmaals laat zien dat Almeerse vrijwilligers en projecten een landelijke voorbeeldfunctie vervullen. Bij de landelijke uitreiking vielen we helaas niet in de prijzen.

Helden om de hoek

Op 7 december 2011, de Dag van de Vrijwilliger, zijn 175 Almeerse vrijwilligers in het zonnetje gezet. Dit gebeurde tijdens de speciale vrijwilligersbijeenkomst “Helden om de Hoek”. Ongeveer een op de drie Almeerders doet vrijwilligerswerk. Daarmee leveren zij een niet te onderschatten bijdrage aan onze lokale samenleving. Met het vrijwilligersfeest Helden om de Hoek werd het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 2011 afgesloten.

Van de vier "Meer dan handen Award"-winnaars is Louis van der Lichte (o.a. ABRI, Paladijn en Tante Truus) winnaar van de overkoepelende Almeerse vrijwilligersprijs geworden. Wethouder Ineke Smidt (Participatie, Zorg en Inkomen) reikte de bijbehorende prijs uit.

Vrijwilligersavond Almeerse Reddings Brigade

Om het winnen van de "Meer dan handen Award" te vieren, en om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten en ze te bedanken voor hun inzet, heeft het bestuur namens alle (jeugd)leden voor deze 100% vrijwilligers - bij elkaar ruim 50 personen - een gezellige gourmet- en steengrillavond georganiseerd. Onze huidige (jeugd)leden die zich in 2010 en/ 2011 actief hebben ingezet voor de vereniging - en daarmee met elkaar de "Meer dan handen Award" hebben verdiend - zijn op zaterdagavond 21 januari 2012 in het zonnetje gezet. 

[top]