PvB's en diploma's behaald!

Bron: 
181103.10

We zijn de maand november begonnen met een "examenweekje":

 • Er zijn Proeven van Bekwaamheid (PvB's) afgenomen en behaald onderweg naar het bondsdiploma Instructeur niveau 3,
 • en er zijn PvB's afgenomen en behaald waarmee diploma's Lifeguard open water en Lifeguard Schipper open water zijn behaald

Hogere Bondsopleiding Instructeur niveau 3

Op donderdagavond 1 november hebben Quirine en Evianne in het Zwembad Almere Poort beiden hun Proeve van Bekwaamheid (PvB) "3.1 Geven van lessen" behaald. De PvB bestond uit vier deelopdrachten:

De vier deelopdrachten hebben betrekking op de volgende werkprocessen:

 1. informeren en betrekken deelnemers en ouders/derden
 2. begeleiden van deelnemers tijdens lessen
 3. lessen voorbereiden
 4. lessen uitvoeren en evalueren

Quirine en Evianne:

VAN HARTE GEFELICITEERD !!

 

Arjan (leercoach/ 1e beoordelaar), Simon (2e beoordelaar) en Marieke (praktijkbegeleider):

bedankt voor jullie inzet en het afnemen van de PvB's

 

En uiteraard ook een hartelijk dankjewel aan onze leden die voor de PvB's ook de cursisten waren


Lifeguard (Schipper) open water

Op zaterdag 3 november hebben Anna, Astrid en Evelien de als laatste te behalen Proeven van Bekwaamheid (PvB's) "Verlenen van hulp bij een incident" en "Verrichten van postwerk" afgelegd en daarmee de diploma's Lifeguard open water (Anna) en Lifeguard Schipper open water (Anna, Astrid en Evelien) behaald.

PvB 3.2 OW / 3.2 OWS "Verlenen van hulp bij een incident"

De uit te voeren opdrachten hebben betrekking op de onderstaande werkprocessen:

 1. Uitvoeren hulpverleningsactie
 2. Eerste hulp verlenen
 3. Hulpverlening afronden
 4. Uitvoeren hulpverleningsactie met inzet van vaartuig (3.2 OWS)
 5. Grootschalige hulpverlening uitvoeren

PvB 3.3 / 3.3 S "Verrichten van postwerk"

De uit te voeren opdrachten hebben betrekking op de onderstaande werkprocessen:

 1. Bewakingsdag voorbereiden
 2. Verzorgen werkomgeving, reddingsmiddelen, vaar-, voertuigen en apparatuur
 3. Kinderen opvangen (PvB 3.3)
 4. Zoekgeraakte kinderen zoeken (PvB 3.3)
 5. Eenvoudige communicatie verzorgen
 6. Bewakingsdag afronden

Anna, Astrid en Evelien:

VAN HARTE GEFELICITEERD !!


Patricia (1e beoordelaar) en Jos (2e beoordelaar):


bedankt voor jullie inzet en het afnemen van de PvB's


En uiteraard ook een hartelijk dankjewel aan Sander, Daan, Sjors en Albert-Jan
voor het zijn van de bootbemanning en rolspelers bij de PvB-afnames