NIEUW: Ouder van het Jaar

Bron: 
141120.20

Sinds 6 maart 2010 (de 25e verjaardag van de vereniging) heeft de Almeerse Reddings Brigade een wisseltrofee voor de Vrijwilliger van het Jaar, als waardering voor een vrijwilliger die zich bijzonder heeft ingezet voor de Almeerse Reddings Brigade. De Vrijwilliger van het Jaar is jeugdlid of lid van de vereniging.

=> Klik [HIER] om te zien wie de eerdere Vrijwilligers van het Jaar waren.

Ook ouders van (jeugd)leden in het zonnetje

Ouder van het Jaar 2014 - nominatieronde

Behalve een flink aantal (jeugd)leden die zich als vrijwilliger inzetten voor de vereniging, zijn er ook ouders van (jeugd)leden die dat doen. Zonder dat ze zelf lid zijn van de Almeerse Reddings Brigade. Ook die vrijwilligers verdienen het om in het zonnetje gezet te kunnen worden. Daarom verkiezen we vanaf dit jaar ook de Ouder van het Jaar.

Een aantal ouders van (jeugd)leden zet zich geheel vrijwillig in om de vereniging met allerlei werkzaamheden te ondersteunen:

  • Ze ondersteunen de postbemanning bij strand- en/ of evenementenbewakingen,
  • zijn er met klusdagen,
  • helpen bij het dag-dagelijkse en het winteronderhoud,
  • en/ of gaan als chauffeur en ondersteuner mee naar zwemwedstrijden.

Zo worden er ook door deze vrijwilligers over het jaar genomen heel veel uren vrijwilligerswerk verricht. We zijn als bestuur blij met die vele uren extra hulp!

Als bestuur hebben we veel waardering voor de (jeugd)leden die zich nadrukkelijk inzetten voor de vereniging, maar uiteraard ook voor de extra ondersteuning door ouders van (jeugd)leden. Die waardering willen we terug laten komen in de benoeming van de Ouder van het Jaar 2014.

Ouders van (jeugd)leden die zelf ook lid zijn van de Almeerse Reddings Brigade kunnen niet verkozen worden tot Ouder van het Jaar. Zij kunnen immers al tot Vrijwilliger van het Jaar verkozen worden.

  • Ouders/ verzorgers van, en (jeugd)leden zelf kunnen hiervoor ouders van (jeugd)leden nomineren tot en met 28 december aanstaande. Daarna zal de jury uit de nominaties de Ouder van het Jaar 2014 aanwijzen. Hierbij zal vooral de opgegeven motivatie doorslaggevend zijn (meer dan het aantal nominaties)!!
  • Tijdens de NIEUWJAARSRECEPTIE in het clubhuis wordt op zaterdag 3 januari 2015 de Ouder van het Jaar 2014 bekend gemaakt en zal de wisseltroffee worden uitgereikt.

Bestuur Almeerse Reddings Brigade
& Jury Ouder van het Jaar 2014