Licentie Zwem-ABC behaald

Bron: 
171013.10

Als Almeerse Reddings Brigade zijn we al jaren 'Erkende organisator diplomazwemmen', erkend door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, kortweg NPZ | NRZ.

Vanaf 1 september 2014 kunnen zwemlesaanbieders de overstap gaan maken van de huidige 'Erkenning' naar het verkrijgen van een 'Licentie Zwem-ABC'. Deze Licentie geeft ouders en kinderen duidelijkheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

NPZ | NRZ: "Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar kan worden afgezwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen van de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwemdiploma's, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure."

Audit

Op vrijdagavond 13 oktober heeft de NPZ | NRZ tijdens onze zwemavond de audit afgenomen om te kunnen beoordelen of we als Almeerse Reddings Brigade in aanmerking komen voor de 'Licente Zwem-ABC'.

Goed nieuws, we hebben de audit goed doorlopen en zijn daarmee met ingang van XXX in het bezit van de 'Licentie Zwem-ABC'.

Bedankt

Op deze plek een groot dankjewel aan onze vrijwilligers die met elkaar veel werk hebben verzet om alle voorbereidingen te treffen waarmee we voldoen aan de licentie-eisen.

Dankjulliewel leden van de TC-commissie, de Kadergroep Zwemmend Redden, het Instructiekader en het bestuur.


Meer informatie