Examen Officier van Dienst - Reddingsbrigade

Bron: 
180127.10

Op zaterdag 27 januari heeft een van onze leden actief in de strand-/ evenementenbewaking, waterhulpverlening en rampenbestrijding, Patricia van den Hoek-Werkman, in Culemborg de Proeve van Bekwaamheid Officier van Dienst-Reddingsbrigade (PvB | OvD-RED) afgelegd. Ofwel: examen gedaan. En met succes, ze is geslaagd!!

Namens bestuur, Kadergroep Waterhulpverlening en leden Almeerse Reddings Brigade:

Van harte gefeliciteerd Patricia!!

 


 

Twee OvD's-RED

Met het door Patricia behalen van het diploma OvD-RED beschikken we als Almeerse Reddings Brigade nu over twee opgeleide en gekwalificeerde OvD's-RED, beiden zowel lokaal, als voor de RVR Flevoland, als landelijk voor Reddingsbrigade Nederland operationeel inzetbaar.

Wie/ wat is de OvD-RED

De Officier van Dienst-Reddingsbrigade (OvD-RED) is ter plaatse de hoogst leidinggevende van de Reddingsbrigadeketen.

De OvD-RED maakt (na verkenning en/ of op basis van de informatie van een eenheid/ eenheden, en/ of andere hulpverleningsdiensten/ partijen) een inschatting van de aard, omvang en dynamiek van een incident, ramp of crisis. Hij/ zij maakt een inzetplan, en vertaalt dat naar concrete inzetdoelen en/of inzetvakken. De OvD-RED schaalt indien nodig monodisciplinair op, en/ of adviseert over multidisciplinaire opschaling.

Hij/ zij stemt de multidisciplinaire samenwerking op operationeel niveau af binnen het motorkapoverleg en/ of bij GRIP-opschaling als volwaardig lid binnen het Commando Plaats Incident (CoPI).

De OvD-RED geeft directe, functionele leiding aan de aan hem/ haar toegewezen eenheden van Reddingsbrigade Nederland, en/ of de aan hem/ haar toebedeelde eenheden van de overige hulpverleningsdiensten en partijen op de plaats incident (binnen een bepaald inzetvak, of binnen de Veiligheidsregio).

Tevens kan de OvD-RED optreden als SAR-liaison in gebieden waar de Kustwacht operationeel leidinggevende is bij een Search & Rescue-proces (SAR-proces).