Drie nieuwe Leden van Verdienste

Bron: 
150502.10

Op zaterdagavond 2 mei zijn tijdens het Vaarkamp - de opening van het strand- en evenementenbewakingsseizoen 2015 - drie kanjers van leden verrast: zij hebben de versierselen uitgereikt gekregen behorende bij hun benoeming tot Lid van Verdienste.

De Almeerse Reddings Brigade heeft de goede gewoonte om de leden die zich op een speciale manier en/ of meer dan de andere leden verdienstelijk maken (binnen hun eigen kunnen) voor de brigade in het zonnetje te zetten en tot Lid van Verdienste te benoemen. Bij elk 5-jarig jubileum wordt gekeken of er leden zijn die deze titel verdienen.

Aangezien afgelopen 6 maart de vereniging 30 jaar bestond is er weer gekeken of er één of meer leden in aanmerking kwamen om tot Lid van Verdienste benoemd te worden. En of!!

Benoemd tot Lid van Verdienste per 6 maart 2015 zijn maar liefst drie leden:

  • Melanie Poppes-Werkman
  • Oscar Poppes
  • Sander Spaargaren

Melanie, Oscar en Sander zijn dit jaar alledrie al 30 jaar lid en ook al 30 jaar actief voor de vereniging! Van strandbewaking tot alarmploeg. Van instructie geven tot helpen in de werkgroepen en commissies.

Alledrie zijn zij Lid van Verdienste geworden en hebben uit handen van de voorzitter een mooie bos bloemen en een oorkonde gekregen.

Van harte gefeliciteerd! Het is welverdiend!

Zie ook de pagina "Trots op" [LINK].