Lidmaatschap

Meer weten? Lid worden? Of eerst even kennismaken of een proefles volgen?

 • Stuur dan een e-mail via de e-mailbutton:
 • Meer weten over de gratis proefles? [klik hier]
 • Nadat van het aspirant (jeugd)lid het inschrijfformulier volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de secretaris is ontvangen, beslist het bestuur over de toelating van het aspirant (jeugd)lid.

Verenigingsjaar en contributie

 • Lid worden bij de Almeerse Reddings Brigade kan vanaf de leeftijd van vijf jaar. Je tekent dan een inschrijfformulier. Deze ontvang je tijdens de proefles in het zwembad [proefles]
 • Je tekent bij het inschrijven ook een gezondheidsverklaring. Na 2 jaar ontvangen wij graag een nieuwe gezondheidsverklaring. Verandert er iets in je gezondheid, dan ook graag een nieuwe verklaring naar Ledenadministratie@AlmeerseReddingsBrigade.nl
 • download [HIER] de oranje gezondheidsverklaring (minderjarige (jeugd)leden)
 • download [HIER] de groene gezondheidsverklaring (leden 18 jaar en ouder)
 • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daarop volgend.
 • Jeugdleden en leden zijn verplicht zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze zijn op verzoek verkrijgbaar en/ of ter inzage beschikbaar bij het secretariaat.
 • Met betrekking tot de contributietarieven geldt met ingang van 1 januari 2018:
   Jeugdleden tot en met 15 jaar: € 141,00 per jaar
   Leden vanaf 16 jaar: € 141,00 per jaar
 • Je mag ook 2 keer per week zwemmen. Je betaalt dan 1,5 keer de contributie en ontvangt slecht 1 keer les (indien gewenst).
 • Peildatum voor het zijn van jeugdlid of lid is 1 januari van het betreffende verenigingsjaar.
 • De contributie dient vóór 1 april van het betreffende verenigingsjaar te worden voldaan.
 • Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,00 en wordt bij de eerste contributiefactuur meegerekend.
 • Indien het lidmaatschap niet op 1 januari maar later in het verenigingsjaar start, wordt de contributie naar rato van het resterende jaar berekend, afgerond naar een geheel bedag.
 • Klik voor de statuten van de Almeerse Reddings Brigade op de link [statuten] en voor het huishoudelijk reglement op de link [huishoudelijk reglement].
 • Zodra je lid wordt van onze brigade ben je dat ook van onze bond Reddingsbrigade Nederland. Zijn hebben ook [statuten RN] en een [huishoudelijke reglement RN] waar je je aan dient te houden. Reddingsbrigade Nederland kent ook [tuchtrecht RN] en een [klachtenreglement RN]


Lessen Zwemmend Redden

 • Met betrekking tot de lessen Zwemmend Redden worden jeugdleden en leden ingedeeld naar vaardigheden en behaalde brevetten en diploma’s. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met de leeftijd.

Zwembad en zwemtijden

 • De Almeerse Reddings Brigade zwemt op donderdag- en vrijdagavond in het Zwembad Almere Poort, Pierre de Coubertinplein 6 (in Indoorsportcomplex Olympiakwartier | Google Maps) in Almere Poort.
 • Zwemtijden donderdagavond
   1e lesuur: 19:00 - 19:55 uur
   2e lesuur: 19:55 - 20:50 uur
   3e lesuur: 20:00 - 21:45 uur
 • Zwemtijden vrijdagavond
   1e lesuur: 19:00 - 19:40 uur
   2e lesuur: 19:40 - 20:20 uur
   3e lesuur: 20:20 - 21:00 uur


Lidmaatschap opzeggen?

 • De opzegging dient vóór 30 november van het betreffende verenigingsjaar door de secretaris ontvangen te zijn.
 • Bij opzegging is het lidmaatschap verschuldigd tot het einde van het betreffende verenigingsjaar, dus tot en met 31 december.
 • Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk plaats vinden bij de secretaris.
 • Stuur de schriftelijke opzegging naar:
   Almeerse Reddings Brigade
   t.a.v. ledenadministratie
   Postbus 50286
   1305 AG Almere
 • Of stuur een e-mail naar ledenadministratie@Almeerse...