Kadergroep Waterhulpverlening

Sinds november 2008 is er officieel een kadergroep voor de Waterhulpverlening. De kadergroep bestaat uit Varend Redden-instructeurs, Varend Redden-instructeurs in opleiding (i.o.) en Senior Lifeguards. Bevoegde instructeurs Zwemmend Redden (niveau 3) met geldige licentie(s) Waterhulpverlening mogen ook Proeven van Bekwaamheid (PvB's) aftekenen. Zij behoren daarom ook tot de Kadergroep Waterhulpverlening.

De Kadergroep Waterhulpverlening:

 • Instructeurs Varend Redden (niveau 3):
  • Albert Werkman (tevens examinator L3)
  • Patricia Werkman (tevens examinator L2)
  • Diana Werkman-Koster (tevens examinator L1)
  • Oscar Poppes
  • Melanie Poppes-Werkman
 • Instructeurs Varend Redden (niveau 3) | in opleiding:
  • Raymond van den Hoek
  • Evelien Cornelissen
 • Senior Lifeguards:
  • Sander Spaargaren
  • Nico Baggus
  • Egbert Groot
  • Sjors van den Beld
  • Thijs Cornelissen
 • Instructeurs Zwemmend Redden (niveau 3) | met geldige licentie(s) Waterhulpverlening:
  • Astrid Breeuwer
  • Marieke Riemslag Baas

 

Bestuurlijke inbedding

De Kadergroep Waterhulpverlening valt regulier onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de BewakingsCommissaris - Personeel & Logistiek (BC-PL).

De bestuursfunctie "Bestuurslid | BewakingsCommissaris - Personeel & Logistiek (BC-PL)" is vacant. De bestuursfunctie BC-PL wordt waargenomen door Patricia Werkman (voorzitter). 


Taken

De Kadergroep Waterhulpverlening houdt zich bezig met het volgende:

 • Verenigingsbeleid (door)ontwikkelen met betrekking tot Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van de bewakers
  • onder andere: Meerjarenopleidingsplan en meerjaren-"personeelsplan" Waterhulpverlening)
 • Ontwikkelen interne (invulling van de) opleidingen Waterhulpverlening
 • Ontwikkelen oefenkaarten voor bewakers
 • Opzetten van oefeningen bewakers op basis van leerpunten hulpverleningen en evenementen
 • Kwaliteitscontrole opleidingsniveau bewakers en instructeurs Waterhulpverlening
 • Toezicht op de opbouw en ontwikkeling van het "personeelsbestand" bewakers
 • Voorstellen “bevorderingen” en “beëindigingen” rollen/ functies van bewakers aan het bestuur.

 

Contact

De Kadergroep Waterhulpverlening is per e-mail bereikbaar. [klik hier]