Kadergroep Waterhulpverlening

Sinds november 2008 is er officieel een kadergroep voor de Waterhulpverlening. De kadergroep bestaat uit Instructeurs Waterhulpverlening/ Varend Redden, Instructeurs  Waterhulpverlening/ Varend Redden in opleiding (i.o.) en Senior Lifeguards (Schipper). Bevoegde instructeurs Zwemmend Redden (niveau 3) met geldige licentie(s) Waterhulpverlening mogen ook Proeven van Bekwaamheid (PvB's) aftekenen. Zij kunnen daarom ook tot de Kadergroep Waterhulpverlening behoren.

De Kadergroep Waterhulpverlening (praktiserend):

 • Instructeurs Waterhulpverlening/ Varend Redden (niveau 3)
  • Albert Werkman (tevens examinator L3)
  • Diana Werkman-Koster (tevens examinator L1)
  • Oscar Poppes
  • Raymond van den Hoek
 • Senior Lifeguards
  • Sander Spaargaren
  • Nico Baggus
  • Thijs Cornelissen

Overigen bevoegden:

 • Instructeurs Waterhulpverlening/ Varend Redden (niveau 3)
  • Melanie Poppes-Werkman
  • Patricia Werkman (tevens examinator L2)
 • Senior Lifeguards
  • Egbert Groot
  • Sjors van den Beld
 • Instructeurs Zwemmend Redden (niveau 3) | met geldige licentie(s) Waterhulpverlening/ Varend Redden
  • Astrid Breeuwer
  • Marieke Riemslag Baas

Bestuurlijke inbedding

De Kadergroep Waterhulpverlening valt regulier onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de BewakingsCommissaris - Personeel & Logistiek (BC-PL).

Taken

De Kadergroep Waterhulpverlening houdt zich bezig met het volgende:

 • Verenigingsbeleid (door)ontwikkelen met betrekking tot Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van de bewakers
  • onder andere: Meerjarenopleidingsplan en meerjaren- "personeelsplan" Waterhulpverlening)
 • Ontwikkelen interne (invulling van de) opleidingen Waterhulpverlening
 • Ontwikkelen oefenkaarten voor bewakers
 • Opzetten van oefeningen bewakers op basis van leerpunten hulpverleningen en evenementen
 • Kwaliteitscontrole opleidingsniveau bewakers en instructeurs Waterhulpverlening
 • Toezicht op de opbouw en ontwikkeling van het "personeelsbestand" bewakers
 • Voorstellen “bevorderingen” en “beëindigingen” rollen/ functies van bewakers aan het bestuur.

Contact

De Kadergroep Waterhulpverlening is per e-mail bereikbaar via