Extra Algemene Vergadering 2018

Bron: 
180124.10

Op woensdagavond 24 januari 2018 had de Almeerse Reddings Brigade een extra Algemene Vergadering 2018.

De extra vergadering was uitgeschreven in verband met het aangekondigde terugtreden als bestuurslid van onze penningmeester Evelien Cornelissen. Ze heeft een nieuwe fulltime baan, volgt daarvoor een intensieve vervolgopleiding en is verhuisd naar ruim buiten Flevoland. Deze gewijzigde situatie maakt dat het voor Evelien niet meer mogelijk is om naast actief vrijwilliger binnen de Almeerse Reddings Brigade te zijn ook haar bestuursfunctie goed te kunnen blijven vervullen. Als aftredend penningmeester heeft Evelien namens het bestuur de aanwezige (jeugd)leden een financiële terugblik en verantwoording gegeven over het achterliggende verenigingsjaar 2017.

Per begin december 2017 heeft ook Tim Bloothoofd afscheid van het bestuur genomen en zijn bestuursfunctie Algemeen Bestuurslid | BewakingsCommissaris - Materialen neergelegd. Het was voor Tim niet langer mogelijk om op goede wijze werk (met onregelmatige werktijden), privé en bestuursfunctie op juiste wijze te combineren. Tim blijft wel beschikbaar als commissielid van de BewakingsCommissie - Materialen.

Verkiezing bestuursleden

De extra Algemene Vergadering 2018 heeft van twee bestuursleden afscheid genomen, en drie nieuwe bestuursleden verkozen.

 • Penningmeester
  • Evelien Cornelissen is tijdens de extra Algemene Vergadering 2018 afgetreden
  • Als opvolger is Ton Heeremans verkozen
 • Algemeen Bestuurslid | Technisch Commissaris (TC, Zwemopleidingen)
  • Deze bestuursfunctie was vacant en werd daarbij bestuurlijk waargenomen door voorzitter Patricia van den Hoek-Werkman
  • Carlien Laanen is voor deze portefeuille tot nieuw bestuurslid verkozen
 • Algemeen Bestuurslid | BewakingsCommissaris - Materialen (BC-M)
  • Tim Bloothoofd is per begin december 2017 gestopt als bestuurslid
  • Raymond van den Hoek, Algemeen Bestuurslid | BeheerCommissaris Gebouwen heeft de functie bestuurlijk waargenomen
  • Tot nieuw bestuurslid voor deze functie is Peter Lowies verkozen

 

Vacante bestuursfuncties

Na deze mutaties zijn helaas nog niet alle bestuursfuncties vervuld. We hebben in het bestuur nog ruimte voor invulling van volgende functies:

 • Secretaris
 • Algemeen bestuurslid | BewakingsCommissaris - Personeel & Logistiek (BC-PL)
 • Algemeen bestuurslid | JeugdCommissaris (JC)

Leden, maar ook ouders/ verzorgers van leden en "buitenstaanders" met interesse voor een bestuursfunctie binnen de Almeerse Reddings Brigade zijn van harte uitgenodigd om daarover met het bestuur van gedachten te wisselen.

Belangstelling? Neem dan contact met een van de bestuursleden, klik HIER.